Wales Millennium Centre/Only Kids Aloud Chorus 2015/16


Wales Millennium Centre/Only Kids Aloud Chorus is a joint venture between Wales Millennium Centre and The Aloud Charity.

Since the choir was formed they have performed at a variety of prestigious venues and events including the Wales Millennium Centre, the Mariinsky Theatre in St Petersburg and at the Opening Ceremony of the London 2012 Olympics. In 2014, the choir performed in South Africa as part of the country’s year-long cultural celebrations.

For more information, please visit www.wmc.org.uk/oka

Corws Canolfan Mileniwm Cymru/Only Kids Aloud 2015/16


Mae corws Canolfan Mileniwm Cymru / Only Kids Aloud yn brosiect ar y cyd rhwng Canolfan Mileniwm Cymru a’r Aloud Charity.

Ers ei sefydlu, mae’r côr wedi perfformio mewn nifer o ddigwyddiadau a lleoliadau mawreddog gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru, Theatr Mariinsky yn St Petersburg ac yn Seremoni Agoriadol Gemau Olympaidd Llundain yn 2012. Yn 2014, cafodd y corws y fraint o berfformio yn Ne Affrica fel rhan o ddathliadau diwylliannol y wlad.

Am wybodaeth bellach, ewch i www.wmc.org.uk/oka

Only Kids Aloud
© Glenn Edwards